• Konferencje

  X Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

  110 naukowców z różnych ośrodków akademickich, w tym 25 z Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Słowacji uczestniczyło w Drohiczynie od 7 do 9 września 2013 roku w X Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej Bezpieczeństwo człowieka a religia.W Konferencji wziął udział także szczególny gość z Watykanu ks. abp Zygmunt Zimowski przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, któremu towarzyszyli: ks. prał. dr Dariusz Giers – pracownik tej dykasterii oraz ks. kan. dr Piotr Supierz, – sekretarz przewodniczącego. Obecny byli też: biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz, rektor UPH w Siedlcach prof. dr hab. Tamara Zacharuk, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prodziekan Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach prof. dr hab. Romuald Kalinowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie ks. prof. dr…

 • Konferencje

  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa:”Bezpieczeństwo człowieka a wychowanie” – 7-9 września 2014

  W dniach 7-9 września 2014 roku Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe zorganizowało XI Międzynarodową Konferencję Naukową Bezpieczeństwo człowieka a wychowanie. Program konferencji Obrady prowadzone były w czterech sekcjach: Filozofia przewodniczyli: prof. dr hab. Jan Dębowski, prof. dr hab. Robert T. Ptaszek Politologia  socjologia przewodniczyli: prof. dr hab. Sławomir Zalewski, dr Aldona Trzpil Edukacja przewodniczyli: mgr Grażyna Sobiczewska; dr Andrzej W. Świderski Teologia ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch; ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski Służba prawdzie i posługa myślenia Bp Tadeusz Pikus Sprawozdanie 65 naukowców z ośrodków akademickich w Polsce oraz na Białorusi, przy współpracy z uczelniami z Ukrainy i Słowacji, uczestniczyło w Drohiczynie od 7 do 9 września w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat bezpieczeństwa, zatytułowanej…

 • Konferencje

  XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa:„Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja młodzieży” – 7-9 września 2015;

  Program konferencji Obrady prowadzone były w czterech sekcjach: Filozofia przewodniczą: prof. dr hab. Jan Dębowski, prof. dr hab. Robert T. Ptaszek Politologia, socjologia przewodniczą: prof. dr hab. Sławomir Zalewski; dr Aldona I. Trzpil Edukacja przewodniczą: dr Andrzej W. Świderski; mgr inż. Grażyna Sobiczewska Teologia przewodniczą: ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch; ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski Młodzież i jej bezpieczeństwo  Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap Biskup Senior Diecezji Drohiczyński sprawozdanie Zakończyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja młodzieży w Drohiczynie. W Drohiczynie zakończyła się, trwająca od 7 do 9 września XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Bezpieczeństwa : „Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja młodzieży”. Organizatorami spotkania, w którym uczestniczyło…

 • Konferencje

  XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – zapowiedź

  DROHICZYŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w Siedlcach MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Wydział w Siedlcach WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE w Drohiczynie Serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Bezpieczeństwo człowieka a miłosierdzie. Opieka i ochrona. Drohiczyn, 7- 9 września 2016 roku Obrady prowadzone będą w czterech sekcjach: Teologicznej– przewodniczą: ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, ks. prof. dr hab. Tadeusz SyczewskiFilozoficznej– przewodniczą: prof. dr hab. Jan Dębowski, prof. dr hab. Robert T. PtaszekPolitologiczno-socjologicznej– przewodniczą: prof. dr hab. Brunon Bartz, dr Aldona I. TrzpilEdukacyjnej – przewodniczą: dr Andrzej W. Świderski, mgr inż. Grażyna Sobiczewska Uczestnictwo prosimy zgłaszać wyłącznie na załączonym formularzu pocztą elektroniczną na adres drohiczyntn@wp.pl lub w postaci wydruku na adres: Drohiczyńskie Towarzystwo…

 • Konferencje

  XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – program konferencji

  Obrady prowadzone będą w czterech sekcjach: Teologicznej przewodniczą: ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski Filozoficznej przewodniczą: prof. dr hab. Jan Dębowski, prof. dr hab. Robert T. Ptaszek Politologiczno-socjologicznej przewodniczą: prof. dr hab. Brunon Bartz, dr Aldona I. Trzpil Edukacyjnej przewodniczą: dr Andrzej W. Świderski, mgr inż. Grażyna Sobiczewska Program konferencji Podczas XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej zostanie otwarta wystawa Stanisława Kiczko

 • Konferencje

  XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?Bezpieczeństwo człowieka a miłosierdzie. Opieka i ochrona? (7-9 września 2016)

  W dniach 7-9 września 2016 roku w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie odbyła się w XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a miłosierdzie. Opieka i ochrona”, zorganizowana przez Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie. Wzięło w niej udział 70 nauczycieli i pracowników naukowych z ośrodków akademickich w Polsce, Słowacji, Niemczech, Austrii, Białorusi i Ukrainie. Podczas inauguracji głos zabrali: biskup drohiczyński prof. dr hab. Tadeusz Pikus, biskup senior dr Antoni Dydycz, prorektor Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego  w Siedlcach prof. dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski, wicedyrektor…

 • Konferencje

  Ocenianie w szkole – prawo i praktyka (26 kwietnia 2017)

  W dniu 26 kwietnia bieżącego roku Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach we współpracy z Drohiczyńskim Towarzystwem Naukowym zorganizowały konferencję na temat „Ocenianie w szkole – prawo i praktyka”.      Konferencję otworzyli dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Siedlcach – Adam Skup oraz kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach – Grażyna Sobiczewska, zaś poprowadziła ją Bożena Czarnecka-Akus – nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Siedlcach. W programie konferencji znalazły się następujące zagadnienia:  Ocenianie w świetle prawa. Z doświadczeń nadzoru pedagogicznego. – Irena Bytniewska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach  Ocenianie bieżące. Style i sposoby oceniania.- dr Wioletta Kozak,…

 • Konferencje

  XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Drohiczynie „Bezpieczeństwo człowieka a rodzina” (7-9 września 2017) – zaproszenie

  DROHICZYŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w Siedlcach MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUMDOSKONALENIA NAUCZYCIELI Wydział w Siedlcach WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE w Drohiczynie Serdecznie zapraszają do wzięcia udziału wXIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Bezpieczeństwo człowieka a rodzina Drohiczyn, 7- 9 września 2017 roku Obrady prowadzone będą w czterech sekcjach: Teologicznej – przewodniczą: ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, ks. prof. dr hab. Tadeusz SyczewskiFilozoficznej – przewodniczą: prof. dr hab. Jan Dębowski, prof. dr hab. Robert T. PtaszekPolitologiczno-socjologicznej – przewodniczą: prof. dr hab. Brunon Bartz, dr Aldona I. TrzpilEdukacyjnej– przewodniczą: dr Andrzej W. Świderski, mgr inż. Grażyna Sobiczewska Uczestnictwo prosimy zgłaszać wyłącznie na załączonym formularzupocztą elektroniczną na adres: drohiczyntn@wp.pl lub w postaci wydruku na adres: Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, 17-312 Drohiczyn,…