O nas

O nas…

Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe to organizacja, która powstała w 2006 roku aby aktywizować i organizować środowisko naukowe w Drohiczynie i regionie nadbużańskim. Towarzystwo pragnie propagować wartości wynikające z wielokulturowej tradycji tego regionu, a także tworzyć intelektualne zaplecze dla przyszłych badań naukowych dotyczących wielokulturowych tradycji Drohiczyna i województw: podlaskiego, lubelskiego oraz mazowieckiego.

Główne zadania Towarzystwa to wspieranie twórczości naukowej, literackiej i artystycznej związanej z wielokulturową tradycją tych regionów oraz umacnianie więzi chrześcijańskich środowisk: naukowych, artystycznych i inteligenckich. Działając w środowisku wielu przenikających się kultur Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe pragnie oddziaływać na społeczność lokalną w duchu poszanowania każdego człowieka niezależnie od jego pochodzenia, wykształcenia i postawy wobec religii.

Najważniejsze formy działalności Towarzystwa to:
-organizowanie działalności naukowej i oświatowej: konferencji, zjazdów, spotkań, odczytów;
-wydawanie własnych publikacji i czasopism;
 

 -opracowywanie analiz i ekspertyz dotyczących: edukacji środowiskowej, bezpieczeństwa człowiek, ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowej tradycji;
-pomoc w prowadzeniu regionalnej działalności naukowej oraz dbanie o miejsca pamięci narodowej;
-nawiązywanie współpracy z innymi towarzystwami naukowymi;
-gromadzenie zbiorów bibliotecznych i archiwizowanie materiałów związanych z działalnością statutową Towarzystwa;
-przyznawanie nagród: instytucjom, wybitnym uczonym, twórcom literackim, artystom i autorom prac naukowych za realizację wartości , które wynikają z wielokulturowych tradycji;
-prowadzenie działalności edukacyjnej na poziomie: średnim, wyższym, podyplomowym w Collegium Nobilium;

Do pobrania: Protokół z zebrania Komitetu Założycielskiego