Nagroda im. Jana Pawła II

  • Nagroda im. Jana Pawła II

    Laureaci nagrody im. Jana Pawła II w 2009 roku

    Bp. dr Antoni Pacyfik Dydyczpromotor wielu projektów kulturalnych, naukowych i literackich propagujących wielokulturowe tradycje Diecezji Drohiczyńskiej; Ks. Infułat dr Eugeniusz Beszta-Borowskiorganizator oraz długoletni dyrektor Archiwum i Muzeum Diecezji Drohiczyńskiej. Autor prac o historii Drohiczyna i okolic (zwłaszcza o dziejach duchowieństwa w Diecezji Pińskiej). dr Zbigniew Ruczajdoktor nauk medycznych, Honorowy Obywatel Miasta Drohiczyna, autor wielu publikacjach o historii Drohiczyna i ziemi drohiczyńskiej; Zofia Hermanowiczpoetka ludowa, autorka pieśni „Drohiczyn, Drohiczyn” śpiewanej podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Drohiczynie; prof. dr hab. Marian Gardzińskiartysta plastyk, absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wykładowca w Zakładzie Plastyki Akademii Podlaskiej. Twórca projektu medalu upamiętniającego wizytę Papieża Jana Pawła II w Drohiczynie; Medal…

  • Nagroda im. Jana Pawła II

    Nagroda im. Jana Pawła II

    ssd wdaw wa Nagroda im. Jana Pawła II W 2009 roku Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe po raz pierwszy przyznało nagrodę za realizację wartości, które wynikają z wielokulturowej tradycji. Kapituła nagrody:Ks .Bp.dr Antoni Pacyfik DydyczKs. Prof.dr hab. Edward Jarmoch – przewodniczącyMgr inż. Adam LorensDr hab. Robert T. PtaszekDr Andrzej Wawrzyniec ŚwiderskiUrszula TomasikDr Aldona Izabela Trzpil Podstawa formalna:1. Statut Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego Rozdział IICele i środki działaniai) przyznawanie nagród: instytucjom, wybitnym uczonym, twórcom literackim, artystom i autorom prac naukowych za realizację wartości , które wynikają z wielokulturowej tradycji;2.Uchwała III Walnego Zgromadzenia DTN, grudzień 2oo8r. Autor projektu medaluprof. Marian Gardzinski, Akademia Podlaska w Siedlcach – Laureaci nagrody im. Jana Pawła II w 2009 roku– Regulamin przyznawania…