• Konferencje

  Konferencje

  Międzynarodowe Konferencje dotyczące różnych aspektów bezpieczeństwa i wielokulturowości organizowane są w Drohiczynie od 2004 roku w stałym terminie 7-9 września. Od początku korzystamy z gościnnych pomieszczeń Wyższego Seminarium Duchownego. Tematyka dotychczasowych konferencji:

 • Konferencje

  X Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

  110 naukowców z różnych ośrodków akademickich, w tym 25 z Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Słowacji uczestniczyło w Drohiczynie od 7 do 9 września 2013 roku w X Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej Bezpieczeństwo człowieka a religia.W Konferencji wziął udział także szczególny gość z Watykanu ks. abp Zygmunt Zimowski przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, któremu towarzyszyli: ks. prał. dr Dariusz Giers – pracownik tej dykasterii oraz ks. kan. dr Piotr Supierz, – sekretarz przewodniczącego. Obecny byli też: biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz, rektor UPH w Siedlcach prof. dr hab. Tamara Zacharuk, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prodziekan Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach prof. dr hab. Romuald Kalinowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie ks. prof. dr…

 • Konferencje

  V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  W dniach 7-9 września 2008 roku Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe wraz z Instytutem Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej, Siedleckim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach zorganizowało V Międzynarodową Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość w wielokulturowej tradycji: teologii, filozofii, socjologii, politologii i edukacji”.Konferencja zgromadziła ponad 60 uczestników, którzy obradowali w trzech sekcjach: Filozofia i socjologia, Politologia, Edukacja. Sprawozdania z obrad poszczególnych sekcji dostępne są tutaj: Obradom plenarnym przewodniczył Dziekan Wydziału Humanistycznego APProf. dr hab. Jerzy Kunikowski W sesji plenarnej wykłady wygłosili: – Ks. Prof.dr hab. Roman Krawczyk (Akademia Podlaska)Bezpieczeństwo ludzkie z perspektywy Starego Testamentu – Prof. dr hab. Sergiej Jackiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)Tolerancja jako…

 • Konferencje

  VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  W dniach 7-9 września 2009 roku Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe zorganizowało VI Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Bezpieczeństwo człowieka a wartości. W konferencji uczestniczyło ponad 70 osób reprezentujących 18 zagranicznych i polskich ośrodków naukowych. prawozdanie z obrad sesji plenarnej OBRADY PLENARNE Pierwszej sesji obrad plenarnych przewodniczył prof. dr hab. Wasilij Stiepanowicz. W trakcie sesji wygłoszone zostały następujące referaty: – Prof. dr hab. Iwan Akinczyc (Uniwersytet w Brześciu )Teologia jako wartość wyznań chrześcijańskich – Prof. dr hab. Brunon Bartz (Uniwersytet Gdański)Sprawiedliwość w polityce dla egzystencji i rozwoju człowieka – Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik (Katolicki Uniwersytet Lubelski)Nauka wolna od wartości – groźna utopia współczesnej kultury – Dr hab. Witold Nowak (Uniwersytet Rzeszowski)Myślenie utopijne – próba analizy Drugiej sesji obrad plenarnych przewodniczyła Dr hab.…