Walne Zgromadzenia Towarzystwa

  • Walne Zgromadzenia Towarzystwa

    XIII Walne Zgromadzenie Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

     5 stycznia 2018 roku, w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie odbyło się Walne Zgromadzenie Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego. Uczestniczyli w nim: Ks. prof. dr hab. Tadeusz Pikus biskup drohiczyński, honorowy Prezydent, dr Antoni Pacyfik Dydycz – biskup senior, Zarząd oraz członkowie DTN. Proponowany porządek zebrania przyjęto jednogłośnie. Na początku głos zabrał Biskup Drohiczyński, który pochwalił szeroką działalność DTN. W słowach życzeń skierowanych do uczestników Ks. biskup przypomniał, w jakim celu Bóg stał się człowiekiem. Przytoczył słowa samego Chrystusa, który w dialogu z Piłatem wyznał, że przyszedł na świat, „aby dać świadectwo prawdzie”. Prawda stoi u podstaw ludzkiego działania. Jej poszukiwanie charakteryzuje również wysiłek intelektualny oraz pracę naukową. Świąteczne życzenia ks. bp.…