Członkowstwo

Składka członkowska

Szanowni Członkowie Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego


Składka członkowska na rzecz działalności Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego w roku 2018 wynosi 50 zł. Należność tę należy wpłacić na konto DTN – Bank Spółdzielczy w Siedlcach nr 40 9194 0007 0026 6738 2000 0010 z informacją „składka członkowska za 2018 rok”.

Z wyrazami szacunku
Ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch
Prezydent Zarządu Drohiczyńskiego
Towarzystwa Naukowego