Zarząd

Władze Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego


Zarząd:

Biskup Drohiczyński dr Piotr Sawczuk
Biskup Drohiczyński prof. dr hab. Tadeusz PikusPrezydent honorowy
(przewodniczy Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu)
Biskup Drohiczyński prof. dr hab. Tadeusz Pikus
ks. bp dr Antoni DydyczPrezydent honorowy – senior
 
ks. bp dr Antoni Dydycz 
 ks. Prof. dr hab. Edward Jarmoch
Prezydent
(kieruje pracami walnego zgromadzenia i zarządu, przewodniczy Komitetom Międzynarodowych i Krajowych Konferencji Naukowych)
 ejm
dr hab. Agnieszka Filipek prof. ucz.
Kanclerz
(koordynuje pracę sekcji finansowej, przewodniczy Komitetowi Wydawniczemu)
dr Róża Kosińska
Sekretarz
(archiwizuje prace walnego zgromadzenia i zarządu, przewodniczy sekcji administracji) 
ks. nadkom. dr hab. Sławomir Bylina
Członek Zarządu
(koordynuje aspekty naukowe i współpracę z zagranicą)
dr Joanna Ważniewska
Członek Zarządu
(przewodniczy sekcji organizacji i realizacji projektów)
 mgr Grażyna Sobiczewska
Członek Zarządu
(koordynuje prace współpracy z placówkami oświatowymi)
dr hab. Anna Klim-Klimaszewska
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:  ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski
Przewodniczący 

tsm

prof. dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak
Sekretarz 

kns

prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska
Członek

prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska

   Sąd Koleżeński:  prof. dr hab. Anna Latawiec

al2m

ks. dr Zbigniew Rostkowski

mgr Jerzy Kopański

jk