VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 7-9.09.2010 w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna”. W konferencji uczestniczyło ponad 70 naukowców reprezentujących 20 ośrodków z Polski oraz zagranicy (Białoruś, Ukraina, Niemcy).
Podczas obrad plenarnych, prowadzonych przez prof. dr hab. Ryszarda Rosę wygłoszone zostały trzy referaty:
– prof. dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL) „Prawda i komunikacja – dwa filary bezpieczeństwa człowieka”,
– dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak (SGGW) „Dialog z perspektywy bezpieczeństwa”,
– prof. dr hab. Marian Cieślarczyk (Akademia Podlaska) „Kultura informacyjno-komunikacyjna a funkcjonowanie człowieka i grup społecznych”.
Drugiego dnia odbyły się obrady w sekcjach:
– filozofii i socjologii, prowadzonej przez prof. dr hab. Roberta Ptaszka i prof. dr hab. Jana Dębowskiego,
– politologii, prowadzonej przez dr Izabelę Aldonę Trzpil i prof. dr hab. Brunona Bartza,
– edukacji, prowadzonej przez dr Andrzeja Świderskiego i mgr Jerzego Kopańskiego.
Podsumowaniem konferencji była dyskusja panelowa „Kultura dialogu”, którą poprowadziła prof. dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik.
W trakcie konferencji Księgę Jubileuszową otrzymał prof. dr hab. Jan Dębowski, odbyła się też sesja jubileuszowa prof. dr hab. Wasilija Stiepanowicza, Po raz drugi wręczone zostały przyznawane przez Towarzystwo Nagrody im. Jana Pawła II, a prof. dr hab. Robert Ptaszek (jako redaktor naczelny) promował drugi numer Drohiczyńskiego Przeglądu Naukowego.
Uczestnicy konferencji wzięli także udział w wielokulturowej kolacji z poezją i piosenką oraz degustacji potraw wielu kultur.
Dzięki Pani Urszuli Tomasik, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie w trakcie konferencji czynna była wystawa malarstwa i ceramiki Witolda Illinicza-Zeydel oraz istniała możliwość nabycia publikacji prezentujących Drohiczyn i okolice. Odbyła się także prezentacja instalacji dr Zuzanny Sadowej z ASP w Warszawie, zatytułowanej „Babie Lato”.

Porządek obrad sekcji filozofia, socjologia
Porządek obrad sekcji politologia
Porządek obrad sekcji edukacja