Konferencje

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

110 naukowców z różnych ośrodków akademickich, w tym 25 z Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Słowacji uczestniczyło w Drohiczynie od 7 do 9 września 2013 roku w X Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej Bezpieczeństwo człowieka a religia.
W Konferencji wziął udział także szczególny gość z Watykanu ks. abp Zygmunt Zimowski przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, któremu towarzyszyli: ks. prał. dr Dariusz Giers – pracownik tej dykasterii oraz ks. kan. dr Piotr Supierz, – sekretarz przewodniczącego. Obecny byli też: biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz, rektor UPH w Siedlcach prof. dr hab. Tamara Zacharuk, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prodziekan Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach prof. dr hab. Romuald Kalinowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski, Kierownik Siedleckiego Wydziału Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli mgr Grażyna Sobiczewska oraz prezydent Siedlec mgr Wojciech Kudelski i burmistrz Drohiczyna mgr Wojciech Borzym.
W trakcie Konferencji odbyły się promocje:

– Księgi Jubileuszowej ks. bpa Pacyfika Dydycza zatytułowanej: Idąc na cały świat;
– V numeru „Drohiczyńskiego Przeglądu Naukowego”.
Miało też miejsce uroczyste wręczenie V edycja Nagrody im. Jana Pawła II, którą kapituła przyznała następującym osobom:
1. watykańskiemu hierarsze ks. abp Zygmuntowi Zimowskiemu,
2. prof. dr hab. Brunonowi Bartzowi, profesorowi Akademii Humanistycznej w Pułtusku
3. mgr Wojciechowi Kudelskiemu, prezydentowi Siedlec
4. mgr Dariuszowi Kazunowi, nauczycielowi z Platerowa.

W dniu 7 września przeprowadzona została uroczysta sesja jubileuszowa Prezydenta Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego ks. prof. dr hab. Edwarda Jarmocha. Obchodził on bowiem 60 rocznicę urodzin i 35 rocznicę pracy duszpasterskiej i naukowej, co zostało udokumentowane w dwutomowej księdze jubileuszowej zatytułowanej: Wiara, Nadzieja i Miłość.
Podczas konferencji obrady toczyły się sekcjach filozofii, której przewodniczył prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, politologii oraz socjologii pod przewodnictwem prof. dr hab. Brunona Bartza i dr Izabeli Aldony Trzpil. Sekcji edukacji przewodniczyli dr Andrzej W. Świderski i mgr Grażyna Sobiczewska, a sekcja teologii ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch i ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski.

Konferencji towarzyszyły także liczne imprezy kulturalne. Były to między innymi wystawa malarstwa mgr Ewy Kunickiej degustacja potraw wielu kultur przygotowana przez „Zaścianek Polski” w Siedlcach Bożeny Polak-Stojanovej, oraz występ zespołu ludowego „Wrzosy” z Wilanowa.
Obrady zakończył panel na temat: Czy można żyć bezpiecznie bez religii? Uczestniczyli w nim: prof. dr hab. Brunon Bartz, ks. prof. dr hab. Krzysztof Grzesiak, prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski i prof. dr hab. Sławomir Zalewski.
Dyskusje panelową i cała konferencję podsumowali prezydenci Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego: honorowy ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz oraz ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch. Ksiądz Biskup podkreślił, że religia zawsze jest gwarantem bezpieczeństwa, ponieważ trwałe bezpieczeństwo człowiekowi gwarantuje jego osobowa relacja z Bogiem. Chrześcijaństwo zaś zawsze broni się też więzią miłości człowieka oraz tym, ze potrafi również korzystać z doświadczeń i tradycji.
Ksiądz prof. Edward Jarmoch przypomniał natomiast kilka najważniejszych kwestii poruszonych w czasie obrad, dotyczących rozumienia samej religii w różnych aspektach jej pojmowania i odniesień w społeczeństwie. Zauważył, że podnosi się w społeczeństwie świadomości religijności, którą należy jednak umiejętnie rozwijać i dostosowywać do wymogów rzeczywistości, uwzględniając zachodzące też przemiany wyznaniowe. Podsumował również 10 lat działalności Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego, która została zebrana w 14 tomach, głównie jako podsumowanie konferencji. Dotyczyły one miedzy innymi relacji bezpieczeństwa człowieka do: kultury, wartości, rozwoju naukowo – technicznego, solidarności, czy religii.
Organizatorami konferencji były następujące instytucje: Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach oraz Wyższe Seminarium Duchownym w Drohiczynie, gdzie toczyły się obrady.

Program konferencji


Obrady prowadzone były w czterech sekcjach:

Filozofia

przewodniczyli: prof. dr hab. Jan Dębowski, prof. dr hab. Robert T. Ptaszek

Politologia, socjologia

przewodniczą: prof. dr hab. Brunon Bartz; dr Aldona Trzpil

 Edukacja

przewodniczą: mgr Grażyna Sobiczewska; dr Andrzej W. Ś widerski;

Teologia 

przewodniczą: ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch; ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski;