Nagroda im. Jana Pawła II

Nagroda im. Jana Pawła II

ssd wdaw wa

Nagroda im. Jana Pawła II

W 2009 roku Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe po raz pierwszy przyznało nagrodę za realizację wartości, które wynikają z wielokulturowej tradycji.

Kapituła nagrody:
Ks .Bp.dr Antoni Pacyfik Dydycz
Ks. Prof.dr hab. Edward Jarmoch – przewodniczący
Mgr inż. Adam Lorens
Dr hab. Robert T. Ptaszek
Dr Andrzej Wawrzyniec Świderski
Urszula Tomasik
Dr Aldona Izabela Trzpil

Podstawa formalna:
1. Statut Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego Rozdział II
Cele i środki działania
i) przyznawanie nagród: instytucjom, wybitnym uczonym, twórcom literackim, artystom i autorom prac naukowych za realizację wartości , które wynikają z wielokulturowej tradycji;
2.Uchwała III Walnego Zgromadzenia DTN, grudzień 2oo8r.

Autor projektu medalu
prof. Marian Gardzinski, Akademia Podlaska w Siedlcach

awers
rewers

– Laureaci nagrody im. Jana Pawła II w 2009 roku
– Regulamin przyznawania nagrody im. Jana Pawła II
– Wzór wniosku o przyznanie nagrody im. Jana Pawła II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *