Publikacje

Publikacje

Publikacje


Bezpieczeństwo człowieka a wartości;
W tomie między innymi:
Agnieszka Lekka-Kowalik, Nauka wolna od wartości – groźna utopia współczesnej kultury,
Rafał Lizut, Technoodpowiedzialność. Uwagi o wpływie techniki na rozumienie odpowiedzialności,
Robert T. Ptaszek, Wartości chrześcijańskie jako fundament bezpiecznej Europy (stanowisko Josepha Ratzingera),
Bogumiła Truchlińska, Aksjologia przeszłości jako źródło modeli alternatywnych

Idąc na cały świat, red. Ks. Edward Jarmoch
Spis treści (.pdf)
incs
Człowiek i Kosmos, zbiór prac pod red naukową Edwarda Jarmoch i Andrzeja W. Świderskiego
Spis treści (.pdf)
czikm
Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość
Spis treści (.pdf)
bezp czlowieka2m
Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego
Spis treści (.pdf)
bezp czlowiekam
 Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość
Tom I
Aspekty teologiczne, filozoficzne i socjologiczne
Spis treści (.pdf) 
 bezp czlowieka3m
 Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość
Tom II
Aspekty edukacyjne i politologiczne
Spis treści (.pdf) 
 bezp czlowieka4m
 Praca Socjalna
Spis treści (.pdf) 
 pracasocjalnam
 Rozwój osobowy a sysytem wartości ucznia
Spis treści (.pdf) 
 roaswum