Konferencje

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa:„Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja młodzieży” – 7-9 września 2015;

Program konferencji


Obrady prowadzone były w czterech sekcjach:

Filozofia

przewodniczą: prof. dr hab. Jan Dębowski, prof. dr hab. Robert T. Ptaszek

Politologia, socjologia

przewodniczą: prof. dr hab. Sławomir Zalewski; dr Aldona I. Trzpil

Edukacja

przewodniczą: dr Andrzej W. Świderski; mgr inż. Grażyna Sobiczewska

Teologia

przewodniczą: ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch; ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski

Młodzież i jej bezpieczeństwo

 Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap Biskup Senior Diecezji Drohiczyński

sprawozdanie

Zakończyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja młodzieży w Drohiczynie.

W Drohiczynie zakończyła się, trwająca od 7 do 9 września XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Bezpieczeństwa : „Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja młodzieży”.

Organizatorami spotkania, w którym uczestniczyło 75 naukowców z Polski, Białorusi i Niemiec były : Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach oraz Wyższe Seminarium Duchownym w Drohiczynie, gdzie toczyły się obrady.

Podsumowując konferencję prezydent Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch powiedział, że temat, zasugerowany przez biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa został włączony w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016. Mówił, że młodość to piękny, ale równocześnie trudny okres w życiu człowieka, który nie jest już dzieckiem, ale jeszcze nie jest dorosłym. Jest on zatem podatny na wiele zagrożeń, płynących z wielorakich źródeł. Charakteryzuje się ewolucją zachowań i poszukiwaniem własnej drogi. Zachodzi też wówczas psychologiczny proces, polegający na rozluźnienia wcześniejszych, mocnych kontaktów rodzinnych i nawiązania nowych stosunków społecznych, stosownych do wieku dorosłego. To również czas buntu i nonkonformizmu, objawiającego się potrzebą przynależności do różnych grup subkulturowych, organizacji i udzielania się na forum publicznym ze swoimi poglądami. Problemy te zostały poruszone zarówno podczas wystąpień, jak też w dyskusjach.

Rozpoczynając obrady, biskup drohiczyński Tadeusz Pikus podkreślił, że konieczne jest zrozumienie doświadczenia wpływu bezpieczeństwa człowieka na współczesną sytuacji młodzieży. Ukazał też potrzebę promocji człowieka w świetle jego godności i całościowym, komplementarnego rozumieniu jego potrzeb, wskazując na konieczność pomocy młodym ludziom w odkrywaniu tego.

W inauguracji wzięli udział także: biskup senior Antoni Dydycz, rektor UPH w Siedlcach prof. dr hab. Tamara Zacharuk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski oraz mgr Grażyna Sobiczewska z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, prof. dr hab. Stanisław Jaczyński dziekan Wydziału Humanistycznego UPH, prezydent Siedlec Wojciech Kudelski, starosta siemiatycki Jan Zalewski i burmistrz Drohiczyna Wojciech Borzym

Miało też miejsce uroczyste wręczenie VII edycji Nagrody im. Jana Pawła II, którą kapituła przyznała : ks. bp prof. dr hab. Tadeuszowi Pikusowi, prof. dr hab. Annie Latawiec z UKSW i mgr Annie Suprun z Wydawnictwa UPH.

Odbyła się promocja VII numeru „Drohiczyńskiego Przeglądu Naukowego” oraz otwarcie wystawy zatytułowanej: „Malarstwo” Michała Godlewskiego, a także Sesja Jubileuszowa prof. dr hab. Mirosława Dyrdy z UPH, występ zespołu „Mielczanie” z Mielnika i kolacja w wielokulturowym klimacie „Greckie impresje” .

Podczas konferencji obrady toczyły się w sekcjach : filozofii, której przewodniczyli : prof. dr hab. Jan Dębowski i prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, politologii oraz socjologii pod przewodnictwem : prof. dr hab. Bruno Bartz i dr Izabeli Aldony Trzpil, edukacji, której przewodniczyli : dr Andrzej W. Świderski i mgr Grażyna Sobiczewska, oraz sekcja teologii pod kierunkiem : ks. prof. dr hab. Edwarda Jarmocha i ks. prof. dr hab. Tadeusza Syczewskiego. W programie było ognisko nad Bugiem „Muzyczne wieczory oraz panel zatytułowany; „Świat wartości współczesnej młodzieży”.

Prezydent Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch powiedział, że zagadnienia przyszłorocznej XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat Bezpieczeństwa w Drohiczynie, będą oscylowały wokół zagadnień miłosierdzia, wpisując się w zapowiedziany w Kościele Rok Miłosierdzia.