Konferencje

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – zapowiedź

DROHICZYŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w Siedlcach

MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Wydział w Siedlcach

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE w Drohiczynie

Serdecznie zapraszają do wzięcia udziału

XIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Bezpieczeństwo człowieka a miłosierdzie. Opieka i ochrona.

Drohiczyn, 7- 9 września 2016 roku

Obrady prowadzone będą w czterech sekcjach:

Teologicznej– przewodniczą: ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski
Filozoficznej– przewodniczą: prof. dr hab. Jan Dębowski, prof. dr hab. Robert T. Ptaszek
Politologiczno-socjologicznej– przewodniczą: prof. dr hab. Brunon Bartz, dr Aldona I. Trzpil
Edukacyjnej – przewodniczą: dr Andrzej W. Świderski, mgr inż. Grażyna Sobiczewska

Uczestnictwo prosimy zgłaszać wyłącznie na załączonym formularzu pocztą elektroniczną na adres drohiczyntn@wp.pl

lub w postaci wydruku na adres:

Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 lipca 2016 r.

Opłata konferencyjna: dla osób uczestniczących w konferencji bez referatu 400 PLN.

Dla uczestników zainteresowanych wygłoszeniem referatu i publikacją w monografii 450 PLN
(Artykuły zostaną przyjęte do druku po uzyskaniu pozytywnych recenzji)

KONTAKT
Urszula Tomasik
 (sekretarz) – tel. 501662025, e-mail: ulatomas@interia.pl

Dodatkowe informacje dotyczące konferencji publikowane będą na stronie internetowej Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego.
Adres strony: www.drohiczyntn.pl

                                                                                 Z WYRAZAMI SZACUNKU ORGANIZATORZY