Konferencje

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Drohiczynie „Bezpieczeństwo człowieka a rodzina” (7-9 września 2017) – zaproszenie

baner konfxiv

DROHICZYŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w Siedlcach

MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUMDOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Wydział w Siedlcach

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE w Drohiczynie

Serdecznie zapraszają do wzięcia udziału

wXIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Bezpieczeństwo człowieka a rodzina

Drohiczyn, 7- 9 września 2017 roku

Obrady prowadzone będą w czterech sekcjach:

Teologicznej – przewodniczą: ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski
Filozoficznej – przewodniczą: prof. dr hab. Jan Dębowski, prof. dr hab. Robert T. Ptaszek
Politologiczno-socjologicznej – przewodniczą: prof. dr hab. Brunon Bartz, dr Aldona I. Trzpil
Edukacyjnej– przewodniczą: dr Andrzej W. Świderski, mgr inż. Grażyna Sobiczewska

Uczestnictwo prosimy zgłaszać wyłącznie na załączonym formularzupocztą elektroniczną na adres: drohiczyntn@wp.pl

lub w postaci wydruku na adres:

Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10

Termin nadsyłania zgłoszeńupływa14 lipca 2017 r.

Opłata konferencyjna:dla osób uczestniczących w konferencji bez referatu450 PLN.

Dla uczestników zainteresowanych wygłoszeniem referatu i publikacją w monografii500 PLN(Artykuły zostaną przyjęte do druku po uzyskaniu pozytywnych recenzji)

KONTAKT
Urszula Tomasik
(sekretarz) – tel.501662025, e-mail:ulatomas@interia.pl

Dodatkowe informacje dotyczące konferencji publikowane będą na stronie internetowej Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego.
Adres strony:www.drohiczyntn.pl

                                                                              ZWYRAZAMI SZACUNKU

                                                                                   ORGANIZATORZY

Załączniki

Karta zgłoszenia

Program