Konferencje

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – program konferencji

Obrady prowadzone będą w czterech sekcjach:

Teologicznej

przewodniczą: ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski

Filozoficznej

przewodniczą: prof. dr hab. Jan Dębowski, prof. dr hab. Robert T. Ptaszek

Politologiczno-socjologicznej

przewodniczą: prof. dr hab. Brunon Bartz, dr Aldona I. Trzpil

Edukacyjnej

przewodniczą: dr Andrzej W. Świderski, mgr inż. Grażyna Sobiczewska

Program konferencji

Podczas XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej zostanie otwarta wystawa Stanisława Kiczko