Konferencje

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?Bezpieczeństwo człowieka a miłosierdzie. Opieka i ochrona? (7-9 września 2016)

W dniach 7-9 września 2016 roku w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie odbyła się w XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a miłosierdzie. Opieka i ochrona”, zorganizowana przez Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie.

Wzięło w niej udział 70 nauczycieli i pracowników naukowych z ośrodków akademickich w Polsce, Słowacji, Niemczech, Austrii, Białorusi i Ukrainie.

Podczas inauguracji głos zabrali: biskup drohiczyński prof. dr hab. Tadeusz Pikus, biskup senior dr Antoni Dydycz, prorektor Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego  w Siedlcach prof. dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski, wicedyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli mgr Teresa Makulska,  prezydent Siedlec Wojciech Kudelski oraz starosta siemiatycki Jan Zalewski. Obradom przewodniczył ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, prezydent Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego.
Miało też miejsce uroczyste wręczenie VIII edycji Nagród im. Jana Pawła II, poprzedzone laudacjami. Otrzymali je: prof. dr hab. Marian Cieślarczyk z Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego  w Siedlcach, Grażyna Sobiczewska – kierownik Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach oraz dr Tomasz Jaszczołt z Polskiej Akademii Nauk.  
Odbyła się promocja VIII numeru „Drohiczyńskiego Przeglądu Naukowego”, który zaprezentował prof. dr hab. Robert Ptaszek oraz otwarcie wystawy zatytułowanej: „Malarstwo” Stanisława Kiczko, zmarłego w ubiegłym roku malarza z Grodna. Podczas obrad plenarnych wystąpili: ks. bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus z referatem na temat: „Bezpieczeństwo człowieka, a miłosierdzie. Studium religiologiczne”, prof. dr hab. Krystyna Najder–Stefaniak z SGGW w Warszawie z referatem na temat: Miłosierdzie, twórcze możliwości człowieka i odpowiedzialność” oraz prof. dr hab. Marian Cieślarczyk z UPH w Siedlcach z referatem: „ Miłosierdzie jako przejaw siły, czy słabości na drodze do bezpieczeństwa”.
W programie konferencji znalazła się też prezentacja tomiku autorstwa Bogdana Czeżyka „Fraszki wolne i frywolne”.

Podczas konferencji obrady toczyły się w czterech sekcjach:

– filozoficznej, której przewodniczył prof. dr hab. Robert T. Ptaszek,

– politologiczno-socjologicznej pod przewodnictwem prof. dra hab. Brunona Bartza
i dr Aldony Izabeli Trzpil,

– edukacyjnej, której przewodniczyli dr Andrzej W. Świderski i mgr inż. Grażyna Sobiczewska,

– teologicznej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Edwarda Jarmocha i ks. prof. dr hab. Tadeusza Syczewskiego. 

Konferencję zakończył panel ”Miłosierdzie – rzeczywistość, czy utopia?”, któremu przewodniczył ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch. Wystąpi w nim: prof. dr hab. Ilona Żeber–Dzikowska, prof. dr hab. Robert Ptaszek, dr Izabela Aldona Trzpil oraz ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski.