Konferencje

XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Drohiczynie „Bezpieczeństwo człowieka a tajemnica” (7-9 września 2018) – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Jubileuszowej Międzynarodowej
Konferencji Naukowej w Drohiczynie
„Bezpieczeństwo człowieka a tajemnica”
Drohiczyn, 7-9 września 2018 r.

Organizatorzy: Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie.

Obrady prowadzone będą w czterech sekcjach: Teologicznej, Filozoficznej, Politologiczno-Socjologicznej, Edukacyjnej.

Zgłoszenia: na załączonym formularzu pocztą elektroniczną na adres: drohiczyntn@wp.pl
lub w postaci wydruku na adres: Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 lipca 2018 r.

Opłata konferencyjna dla osób uczestniczących w konferencji bez referatu 450 PLN.
Dla uczestników zainteresowanych wygłoszeniem referatu i publikacją w monografii 500 PLN (Artykuły zostaną przyjęte do druku po uzyskaniu pozytywnych recenzji).

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy

Karta zgłoszenia

 Copyright © 2008-2019 Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe