Konferencje

XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Drohiczynie „Bezpieczeństwo człowieka a tajemnica” (7-9 września 2018) – program konferencji

konferencja2018

PROGRAM XV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

„BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA A TAJEMNICA”

7 WRZEŚNIA 2018  (piątek)

Godz. 9.00 – 11.00Zakwaterowanie
Godz. 11.15Powitanie gości:
 ks. prof. dr hab. Edward  Jarmoch, Prezydent Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE XV MKNJ.E. ks. bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus, Ordynariusz Diecezji DrohiczyńskiejJ.E. ks. dr Antoni Dydycz, Biskup SeniorJ.M. prof. dr hab. Tamara Zacharuk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach WYSTĄPIENIA :prof. dr hab. Stanisław Jaczyński,Dziekan Wydziału Humanistycznego UPH w SiedlcachJ.M. ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
w DrohiczynieJ.M. ks. dr Piotr Majda, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Spiskiej Kapitule (Słowacja)prof. dr hab. Elena Grygorowicz,  Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Państwowego 
w Brześciumgr inż. Adam Skup, Dyrektor Delegatura Kuratorium Oświaty w Siedlcach     mgr Jarosław Zaroń,Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieliinż. Wojciech Kudelski, Prezydent Miasta SiedlceWYSTĄPIENIA GOŚCI Promocja X numeru DROHICZYŃSKIEGO PRZEGLĄDU NAUKOWEGOX EDYCJA NAGRODY im. JANA PAWŁA IIWystęp dzieci z zespołu „MAŁE PODLASIE” z Siemiatycz 
Godz.13.30 Obiad
Godz. 16.00OBRADY PLENARNE „15 lat bezpieczeństwa”
 prof. dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak – Tajemnica jako element bezpieczeństwa człowiekaprof. dr hab. Sławomir Zalewski             – Syndrom relatywizacji państwowych tajemnicdr Piotr Woltanowski                              – Bezpieczeństwo człowieka a RODO
Godz. 18.00„Nie do śmiechu” promocja tomiku poezji Bogdana Czeżyka,
wydanego przez DTN
Godz. 19.00Uroczysta kolacja  w wielokulturowym klimacie
„Tajemnice 15-letnich spotkań”
 
8 WRZEŚNIA 2018  (sobota)
Godz. 8 00 – 9.00Śniadanie
Godz. 9.00-10.30Obrady w sekcjach
Sekcja teologicznaprzewodniczą:
ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch,
ks. prof. dr hab.  Jozef Bielak
ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski;
Sekcjafilozoficznaprzewodniczą:
prof. dr hab. Jan Dębowski
prof. dr hab. Robert T. Ptaszek
Sekcjapolitologiczno-socjologicznaprzewodniczą:dr Izabela Aldona Trzpil 
prof. dr hab. Sławomir Zalewski
Sekcjaedukacyjnaprzewodniczą:prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska
mgr inż. Grażyna Sobiczewska
Godz. 10.30 -11.00PRZERWA NA KAWĘ I HERBATĘ
Godz. 11.00 -12.30OBRADY W SEKCJACH
Godz. 13.30OBIAD
Godz. 15.00-16.00OBRADY W SEKCJACH
Godz. 19.00„Tajemnice  nadbużańskiej przyrody”
– OGNISKO NAD BUGIEM
 
9 WRZEŚNIA 2018  (niedziela)
Godz. 8 00 – 9.00Śniadanie
Godz. 9.00 – 11.30PANEL: „Tajemnica – przywilej czy zagrożenie”
Przewodniczy:ks. por. prof. dr hab. Sławomir Bylina
Uczestniczą:prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska
prof. dr hab. Robert Ptaszek
prof. dr hab. Sławomir Zalewski
DYSKUSJA
Podsumowanie konferencji –  ks. prof. dr hab. Edward  Jarmoch
Godz. 12.30OBIAD I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
  
Konferencji towarzyszą wystawy:„Bezpieczny, tajemniczy pejzaż”  – autorstwa Michała Godlewskiego„Jesteśmy piękni Twoim pięknem…” – autorstwa Natalii Kwiek„Jestem stąd” – wystawa pokonkursowa objęta patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.
Informacje organizacyjne:
• czas wystąpienia z referatem: 15 min. w obradach sekcji.
  
Miejsce konferencji: Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie , ul. Kościelna 10
  
Zapraszamy do uczestnictwa w porannych mszach św. w kaplicy seminaryjnej:
8 i 9 września–godz. 7.30
 
Sprawy organizacyjne prowadzi sekretarz DTN:
Róża Kosińska, tel. 607590998

e-mail: drohiczyntn@wp.pl
 
Patronat medialny konferencji:
patronat medialny 2018

Program konferencji do pobrania


PROGRAMY SEKCJI


PRZEWODNICZĄ
ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch
ks. prof. dr hab. Jozef Bieľak
ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski

Godz. 900-1030

WPROWADZENIE


1. ks. prof. dr hab. Jozef Bieľak (Katolicki Uniwersytet w Ružomberku)
– Wyzwanie człowieka do świętości i tajemnica sakramentu pojednania
2. ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch (Katolicki Uniwersytet w Ružomberku,
– Misterium doświadczenia religijnego

3. ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski (Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie)
– Misterium obrzędów religijnych
4. ks. prof. dr hab. Piotr Majda (Wyższe Seminarium Duchowne w Spišskej Kapitule)
– Tajemnica powołania kapłańskiego, jego wzrost i konsolidacja
5. ks. prof. dr hab. Norbert Mojżyn (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
– Wizualizacja tajemnicy Trójcy Świętej w sztuce Wschodu i Zachodu

DYSKUSJA

1. ks. prof. dr hab. Dariusz Pater (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
– Samotność jako źródło niebezpieczeństw na przykładzie życia singli
2. ks. prof. dr hab. Sławomir Bylina (Uniwersytet Szczeciński)
– Wyzwania religijno-kulturowe na przykładzie konfliktu bałkańskiego
3. ks. dr Marcin Taraj (Wyższe Seminarium Duchowne w Spišskej Kapitule)
– Tajemnica ciszy jako ważne zjawisko ewangelizacji
4. dr Tomasz Michalczak (Emeryt Mundurowy)
– Tajemnica Lourdes i Fatimy a deklaracja Nostra aetate a przyszłość Europy
5. mgr Adrian Rosłon (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
– The mystery of the ideologization of religion as a threat to the security of states

DYSKUSJA

Godz. 1500-1630

1. mgr Michał Godlewski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
– Biblia, tajemnica SŁOWA, bezpieczeństwo jedności i istoty wiary
2. ks. mgr lic. Paweł Badura (Notariusz Sądu Biskupiego w Drohiczynie)
– Zdrada tajemnicy spowiedzi w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
3. mgr lic. Angelo Dąbrowski (Biuro Prezydium KSM przy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej)
– Tajemnica prawa małżeńskiego Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
4. mgr Justyna Zalewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
– Głębia tajemnicy wiary prawosławnej w odniesieniu do poczucia bezpieczeństwa człowieka
na przykładzie parafii prawosławnej Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej


DYSKUSJA

PODSUMOWANIE


DTN sekcja politologiczno socjologiczna

PRZEWODNICZĄ


prof. dr hab. Sławomir Zalewski
dr Izabela Aldona Trzpil

Godz. 900 – 1030

1. prof. dr hab. Małgorzata Gruchola (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
– Bezpieczeństwo rodziny a tajemnice nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych
2. prof. Eugeniusz Skakun (Państwowy Uniwersytet w Brześciu im. A. Puszkina)
– К вопросу о таинстве и тайне власти
3. dr Róża Kosińska (Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe)
– Bezpieczeństwo człowieka a tajemnica służbowa i skarbowa
4. mgr Justyna Zalewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
– Tajemnice pogranicza Polska-Białoruś w wymiarze bezpieczeństwa wyznaniowego
i kulturowego w XXI wieku

5. mgr Joanna Czapska (Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie)
Bezpieczeństwo człowieka a tajemnica mediacji

DYSKUSJA

Godz. 1100 – 1230


1. dr inż. Robert Maciejczyk, dr Andrzej Skwarski, mgr Mariusz Wiatr (Akademia im. Jakuba z Taradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
– Bezwzględne zakazy dowodowe(tajemnice) w postępowaniu przygotowawczym
2. prof. Aleksij Stiepanowicz Demianiuk, prof Jurij Wieniaminowicz Kowal, prof. Oleksandr Wagarszakowicz Abramian (Uniwesytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki)
– Формування творчої особистості
3. lek.med. Martyna Woltanowska (Przychodnia NZOZ Vita w Białymstoku)
– Bezpieczeństwo człowieka a tajemnica lekarska

4. mgr Adrian Rosłon (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
– Socjal programs of the government and thrir impast on the socjal security of citizens – the secret ofhelping the poorest. Outline of the problem

DYSKUSJA


Godz.1500 – 1800

1. prof.dr.hab.Irena Fudli (Uniwersytet im J. Kochanowskiego w Kielcach)
– Rola tłumu i plotki w mechanizmie pogromu żydowskiego w Kielcach
2. Rafał Wierak, Aldona Gardziej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

– Bezpieczeństwo społeczne okresu wojennego na podstawie analizy historyczno-socjologicznej niepublikowanego pamiętnika Jadwigi Czarnej z Mazurków
3. dr Izabela Aldona Trzpil (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
– Tajemnice populizmu, propagandy i manipulacji politycznej a bezpieczeństwo społeczne

DYSKUSJA

PODSUMOWANIE


Godz. 900-1030WPROWADZENIE

 1. 1. prof. dr hab. Jan Dębowski (Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe)
  – Tajemnica w relacjach interkulturowych. Swój – obcy
  2. dr Wojciech Daszkiewicz 
  (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  – Cywilizacje i konflikty: analiza synchroniczna
  3. dr Tomasz Michalczak
  Islam – religia pokoju czy totalitarny system zniewolenia

4. prof. dr hab. Józef Kożuchowski (WSD Elbląg)
– Sumienie a tajemnica i bezpieczeństwo

5. mgr Natalia Gondek(Katolicki Uniwersytet Lubelski)
– Tajemnica istnienia w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

 DYSKUSJA

Godz. 1100-1230

 1.  
 2. 1. dr Joanna Ważniewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
   Tajemnica w przestrzeni bezpieczeństwa zdrowotnego
 3. 2. dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  – Prawo do tajemnicy w kontekście praw człowieka
 4. 3. mgr Agnieszka Kowalska(Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  – Wspólnota dóbr i tajemnica życia religijnego huterytów
 5. 4. mgr Paweł Mostył (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
   Rozmyślania Mikołaja Bierdiajewa nad tajemnicą ostatecznego losu człowieka
 6. 5.mgr Marta Mostył (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
   Postawa świętej siostry Marii Faustyny Kowalskiej podczas doświadczenia religijnego

 DYSKUSJA

Godz. 1500-1630

 1. 1. prof. dr hab. Elena Grygorowicz (Uniwersytet Państwowy w Brześciu)
  – Człowiek jako problem i tajemnica we współczesnej filozofii [Человек как проблема и тайна в современной философии]
 2. 2. prof. dr hab. Paweł Kruś (Uniwersytet Państwowy w Brześciu)
  – Człowiek jako tajemnica w poznaniu filozoficznym i naukowym [Человек как тайна
  в философском и научном познании
  ]
 3. 3. dr Oleksij Demianiuk, doc Jurij Koval, mgr Jurij Dubiczenko (Instytut Wojskowy Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie)
  – Kształtowanie twórczej osobowości [формування творчої особистості]
 4. 4. mgr Adrian Rosłon (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  – Dar życia człowieka oraz troska o jego bezpieczeństwo, jako jedna z tajemnic ludzkości – bezpieczeństwo personalne człowieka (spojrzenie filozoficzne Jana Pawła II)
  [The gift of  a man’s life and care for his safety, as one of the mysteries of humanity – personal safety of man (philosophical look of John Paul II)]
 5. 5. prof. dr hab. Robert T. Ptaszek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  – Tajemnica ludzkiej wolności
 6. 6. mgr Michał Godlewski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  – Tajemnica symbolu w sztuce, a poczucie bezpieczeństwa tożsamości kulturowej

DYSKUSJA

PODSUMOWANIE

PRZEWODNICZĄ

 
prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska

mgr inż. Grażyna Sobiczewska

Godz. 900-1030

1. prof. Tatiana Kowalczuk (Uniwersytet im. A.S. Puszkina w Brześciu)
– Образование в контексте экзистенциальной педагогики(Edukacja w kontekście pedagogiki egzystencjalnej)

2. prof. Aleksander Bieznosiuk, prof. Swietłana Bariszewska (Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu)
– Cухомлинський – педагог, організатор, вчений(до 100 – річчя Василя Сухомлинського) (Wasyl Suchomliński – pedagog, organizator, uczony)

3. prof. dr hab. Mirosław Dyrda, dr Joanna Zienkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
– Tajemniczość człowieka – tworzenie obrazu swojego „ja”

4. prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)

– Nauczyciel powiernikiem ucznia

5. prof. dr hab. Ilona Żeber – Dzikowska; dr Elżbieta Buchcic 
– Tajemnice tkwiące w zagrożeniach naturalnych

DYSKUSJA

Godz. 1100-1230

1. prof. Maksym Biłan, prof. Andrzej Galczus, prof. Aleksander Abramjan, prof. Jurij Dubinczenko (Narodowy Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki) – Aудіювання – найважливіший аспект вивчення іноземних мов (Słuchanie –najważniejszy aspekt nauczania obcych języków)

2. dr Elżbieta Buchcic, prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
– Poznanie tajemnic przyrody gwarancją bezpieczeństwa człowieka

3. mgr Bożena Czarnecka-Akus (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach)
– Sekrety i tajemnice – co nam dają, co zabierają. Bezpieczeństwo dziecka a tajemnica

4. mgr Adrian Rosłon (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
– The concept of patriotism, and the security of the state – the secret of education. Selected aspects (Pojęcie patriotyzmu, a bezpieczeństwo państwa – tajemnica edukacji. Wybrane aspekty)

DYSKUSJA

PODSUMOWANIE