Konferencje

XVI Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Drohiczynie „Bezpieczeństwo człowieka a nadzieja” (7 września 2019) – program konferencji

PROGRAM XVI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

„BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA A NADZIEJA”

7 WRZEŚNIA 2019  (sobota)

Godz. 9.00 – 11.00Zakwaterowanie
Godz. 11.00Powitanie gości:
 ks. prof. dr hab. Edward  Jarmoch, Prezydent Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE XVI MKNJ.E. ks. bp prof. dr Piotr Sawczuk, Ordynariusz Diecezji DrohiczyńskiejJ.E. ks. dr Antoni DydyczJ.E. ks. dr hab. Tadeusz PikusJ.M. prof. dr hab. Tamara Zacharuk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach
 WYSTĄPIENIA :prof. dr hab. Stanisław Jaczyński, Dziekan Wydziału Humanistycznego UPH w SiedlcachJ.M. ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
w Drohiczynieprof. dr hab. Elena Grygorowicz,  Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Państwowego 
w Brześciumgr inż. Adam Skup, Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie     mgr Jarosław Zaroń,Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia NauczycieliWYSTĄPIENIA GOŚCI XI EDYCJA NAGRODY im. PAPIEŻA JANA PAWŁA IIPromocja monografii „BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA A TAJEMNICA”Występ dzieci z zespołu „MAŁE PODLASIE” z Siemiatycz 
Godz.14.00 Obiad
Godz. 16.00OBRADY PLENARNE „16 lat nadziei na bezpieczeństwo”
 prof. dr hab. Marian Cieślarczyk – Nadzieja w modelu morale i kultury bezpieczeństwaprof. dr hab. Mirosław Dyrda             – Człowiek pod „parasolem” nadzieiprof. dr hab. Sławomir Zalewski        – Bezpieczeństwo człowieka w warunkach kryzysu cywilizacji Zachodu. Czy jest nadzieja?
Godz. 19.00Uroczysta kolacja  w wielokulturowym klimacie
„Radość i nadzieja”
 
8 WRZEŚNIA 2019  (niedziela)
Godz. 8 00 – 9.00Śniadanie
Godz. 9.00-10.30Obrady w sekcjach
Sekcjateologicznaprzewodniczą:
ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch,
ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski;
Sekcjafilozoficznaprzewodniczą:
prof. dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak
prof. dr hab. Ryszard Rosa
Sekcjapolitologiczno-socjologicznaprzewodniczą:dr Izabela Aldona Trzpil 
prof. dr hab. Sławomir Zalewski
Sekcjaedukacyjnaprzewodniczą:prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska 
mgr inż. Grażyna Sobiczewska
Godz. 10.30 -11.00PRZERWA NA KAWĘ I HERBATĘ
Godz. 11.00 -12.30OBRADY W SEKCJACH
Godz. 13.30OBIAD
Godz. 15.00-18.00OBRADY W SEKCJACH
Godz. 19.00„Uroki  nadbużańskiej przyrody”
– OGNISKO NAD BUGIEM
 
9 WRZEŚNIA 2019  (poniedziałek)
Godz. 8 00 – 9.00Śniadanie
Godz. 9.00 – 11.30PANEL: „Człowiek nadzieją lepszego jutra
Przewodniczy:ks. por. prof. dr hab. Sławomir Bylina
Uczestniczą:prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska
prof. dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak
dr Izabela Aldona Trzpil
DYSKUSJA
Podsumowanie konferencji –  ks. prof. dr hab. Edward  Jarmoch
Godz. 12.30OBIAD I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
  
Konferencji towarzyszą wystawy:„Jestem stąd”  – pokonkursowaMuzeum Południowego Podlasia z Białej PodlaskiejFotografii autorstwa Natalii KwiekStrojów podlaskichKiermasz rękodzieła
Informacje organizacyjne:
• czas wystąpienia z referatem: 15 min. w obradach sekcji.
  
Miejsce konferencji: Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie , ul. Kościelna 10
  
Zapraszamy do uczestnictwa w porannych mszach św. w kaplicy seminaryjnej:
8 i 9 września–godz. 7.30
 
Sprawy organizacyjne prowadzi sekretarz DTN:
Róża Kosińska, tel. 607590998

e-mail: drohiczyntn@wp.pl
 
Patronat medialny konferencji:
patronat medialny 2018